id=268pageid=141pagetype=2 Disclaimer • Crown Theater Aalsmeer
foto

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Er wordt de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Wij wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over over de door ons ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Functioneren van deze website

Wij garanderen geen foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door ons langs elektronische weg aangeboden diensten. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker.Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Tevens wordt het recht voorbehouden om iedere link of een desbetreffend programma op ieder moment te kunnen beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij ons of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Virussen

Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 Crowntheater Aalsmeer

Business Club

Verduyn GroupRabobankAldert Jongkind Boeketten V.O.F.StevacoDancing DesignsKicksFotos.nlTotal Copy ServiceDutch Flower GroupJoop en Ria van LeeuwenDrukkerij KoopmansGJ MeijerFour Season QualityVan Eick HR ConsultancyTramontanaEventecMulti SupliesP.C. van der Steeg TandtechniekEffektief groepHoekwaterCor MillenaarC. RegelinkEveleens MakelaarsR.O.E.L Design Brand AdvertisingDe Raad VastgoedStudios AalsmeerAmstelland4BusinessDe LegakkerDols Marketing en SalesAalsmeer.nuBerghoefParaatRenault NieuwendijkStokman BloemsierkunstBCKSimarWaterdrinkerDrukkerij CocuIngrid Bauhuis Komt WerkenVan Koppen en van EijkDrijfhuisMolema AdministratieSparnaaij JuweliersKroon VleeswarenHilverda De BoerRosenboom ReklameWijnigMiranda Gommans Tekst en KantoorSolidoe